Անվճար ստացե՛ք
Ձեր վարկերի Էլեկտրոնային քաղվածքները

Մեր մասին


Մենք տրամադրում ենք վարկեր գյուղացիական տնտեսություններին, մանր և միջին ձեռներեցությամբ զբաղվող անհատ ձեռնարկատերերին և իրավաբանական անձանց, ինչպես նաև սպառողական նպատակներով վարկեր ֆիզիկական անձանց:

Հարթակը Ձեզ հնարավորություն է տալիս ծանոթանալու ՍԵՖ-ում Ձեր գործող վարկերի վերաբերյալ ամբողջական տեղեկատվությանը, ինչպես նաև ծանոթանալու ԱՔՌԱ վարկային բյուրոյում Ձեր վարկային պատմության վերաբերյալ ամփոփ տվյալներին:

Հարցերի դեպքում


Հարթակի հետ կապված հարցերի դեպքում կարող եք զանգահարել

ՍԵՖ Ինտերնեյշնլ ՈՒՎԿ, Գլխամասային գրասենյակ՝
+374(10)202822

Այն դեպքում, երբ մոռացել եք Ձեզ տրված մուտքագրման կոդը, ապա անձը հաստատող փաստաթղթի առկայությամբ ներկայացեք Ընկերության ցանկացած մասնաճյուղ:

Ընկերության մասնաճյուղերի վերաբերյալ ամբողջական տեղեկատվությունը կարող եք գտնել Ընկերության կայքում՝ www.sefmicro.org